Tìm kiếm ứng viên

Hơn 1000 hồ sơ ứng viên

Đang xem 1 - 1 trong 1 ứng viên phù hợp.

Hoang Dinh Phong
  • Cập nhật: Vài tháng trước
  • 6 NTD đã mở / 0 NTD đã xem
Hoang Dinh Phong
  • Vị trí muốn ứng tuyển: Quality Assurance Staff
  • HO CHI MINH UNIVERSITY OF TECHNOLOGY AND EDUCATION, trình độ Đại học
  • Nhân viên tại VACUUM PHYSIC LABORATORY OF VNUHCM-UNIVERSITY OF SCIENCE
  • Microsoft Office
  • Tư duy logic
  • English
  • Tiếng Nhật

Seeking a challenging job in Quality Assurance field, especial involving material and product quality. With the knowledge of material majors learned in university, he is looking forward to working in professional environment and trying within 2 ...