Tìm kiếm ứng viên

Hơn 1000 hồ sơ ứng viên

Đang xem 1 - 1 trong 1 ứng viên phù hợp.

Nguyễn Vũ Xuân Điệp
  • Cập nhật: Vài tháng trước
  • 4 NTD đã mở / 0 NTD đã xem
Nguyễn Vũ Xuân Điệp

Thái độ làm việc nghiêm túc, tích cực, hòa đồng và luôn đặt mục tiêu chung trong trong công việc lên hàng đầu. Luôn cố gắng , phấn đấu, học hỏi trao dồi những kỹ năng còn thiếu của bản ...