Tìm kiếm ứng viên

Hơn 1000 hồ sơ ứng viên

Đang xem 1 - 1 trong 1 ứng viên phù hợp.

Hồ Minh Nhật
  • Cập nhật: Vài tháng trước
  • 4 NTD đã mở / 0 NTD đã xem
Hồ Minh Nhật

2 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực coding. Là người đam mê Coding (đặc biệt là Python) - Sự nhiệt tình trong giải quyết vấn đề và thuật toán - Người chăm chỉ và học nhanh. Làm việc nhóm và độc ...