Tìm kiếm ứng viên

Hơn 1000 hồ sơ ứng viên

Đang xem 1 - 1 trong 1 ứng viên phù hợp.

Lê Thị Tố Linh
  • Cập nhật: Vài tháng trước
  • 3 NTD đã mở / 0 NTD đã xem
Lê Thị Tố Linh

Áp dụng những kinh nghiệm về kỹ năng quản lý trong ngành du lịch và sự hiểu biết về du lịch để trở thành một quản lý tốt về ngành dịch vụ , mang đến nhiều giá trị cho khách hàng , sự ...