Tìm kiếm ứng viên

Hơn 1000 hồ sơ ứng viên

Đang xem 1 - 1 trong 1 ứng viên phù hợp.

Nguyễn Xuân Thủy
  • 6 NTD đã mở / 0 NTD đã xem
Nguyễn Xuân Thủy

Tôi tin rằng với kỹ năng giao tiếp khéo léo và tinh thần học hỏi cũng như từ sự giúpđỡ của công ty, tôi có thể hoàn thành công việc của mình tốt hơn và mang đến giá trịcho quý công ty mà tôi ...