Tìm kiếm ứng viên

Hơn 1000 hồ sơ ứng viên

Đang xem 1 - 1 trong 1 ứng viên phù hợp.

Trương Ngọc Tú
 • 8 NTD đã mở / 0 NTD đã xem
Trương Ngọc Tú
 • Vị trí muốn ứng tuyển: Nhân viên lái tàu thủy
 • Cao đẳng Giao thông Vận tải Đường thủy 2, trình độ Cao đẳng
 • Cao đẳng Hàng hải, trình độ Cao đẳng
 • Nhân viên tại CÔNG TY SỬA CHỬA TÀU VÀ CỨU HỘ HÀNG HẢI NICESEA
 • Nhân viên tại CÔNG TY VẬN TẢI BIỂN HẢI VÂN - HAIVANSHIP
 • Nhân viên tại CÔNG TY VẬN TẢI KHÍ VÀ HOÁ CHẤT VIỆT NAM
 • Nhân viên tại CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI NHẬT VIỆT - NVTRANS
 • Nhân viên tại ĐỘI SỬA CHỬA TÀU BIỂN HỒNG HÀ
 • Nhân viên tại ĐỘI SỬA CHỬA TÀU BIỂN MINH HẢI
 • Nhân viên tại CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ HÀNG HẢI QUỐC SĨ
 • English
 • Làm việc nhóm
 • Làm việc độc lập