Tìm kiếm ứng viên

Hơn 1000 hồ sơ ứng viên

Đang xem 1 - 1 trong 1 ứng viên phù hợp.

Nguyễn Hoàng Sơn
 • Cập nhật: Vài tháng trước
 • 6 NTD đã mở / 0 NTD đã xem
Nguyễn Hoàng Sơn
 • Vị trí muốn ứng tuyển: Thực tập Sale
 • Đại học Tôn Đức Thắng, trình độ Đại học
 • Nhân viên tại LIBERTY CENTRAL POINT
 • Nhân viên tại ECO-PU VIETNAM
 • Nhân viên tại UNIHOMES
 • Microsoft Office
 • English
 • Teamwork
 • Planning