Tìm kiếm ứng viên

Hơn 1000 hồ sơ ứng viên

Đang xem 1 - 1 trong 1 ứng viên phù hợp.

Nguyễn Thị Diễm Quỳnh
  • Cập nhật: Vài tháng trước
  • 5 NTD đã mở / 0 NTD đã xem
Nguyễn Thị Diễm Quỳnh

Là sinh viên ĐH Kinh tế Luật ĐHQG TP.HCM và là sinh viên năm cuối. Tôi nhận ra một số điểm mạnh của mình như định hướng chi tiết, khả năng phân tích và các cạnh khác nhau của vấn đề. Tôi thực ...