Tìm kiếm ứng viên

Hơn 1000 hồ sơ ứng viên

Đang xem 1 - 1 trong 1 ứng viên phù hợp.

Đoàn Thị Tất
  • Cập nhật: Vài tháng trước
  • 3 NTD đã mở / 0 NTD đã xem
Đoàn Thị Tất
  • Vị trí muốn ứng tuyển: Trưởng phòng hành chính nhân sự
  • ĐẠI HỌC LẠC HỒNG, trình độ Đại học
  • Chuyên viên tại Tư vấn kiểm xưởng (Audit)
  • Trưởng phòng tại CÔNG TY TNHH POU SUNG VIӊT NAM
  • Kỹ năng quản lý
  • Giải quyết vấn đề

Có 14 năm kinh nghiệm làm việc ở vị trí Trưởng phòng hành chính nhân sự ở công ty sản xuất . 1 năm kinh nghiệm làm tư vấn kiểm xưởng (Audit) Mong muốn tìm kiếm công việc và môi trường làm ...