Tìm kiếm ứng viên

Hơn 1000 hồ sơ ứng viên

Đang xem 1 - 1 trong 1 ứng viên phù hợp.

Nguyễn Văn Lộc
  • 12 NTD đã mở / 0 NTD đã xem
Nguyễn Văn Lộc

Tôi đang tìm kiếm công việc kinh doanh trong môi trường năng động. Chủ động trong điều hành quản lý công việc được giao. Cơ hội thăng tiến.Phấn đấu là giám đốc đều hành chuyên nghiệp