Tìm kiếm ứng viên

Hơn 1000 hồ sơ ứng viên

Đang xem 1 - 1 trong 1 ứng viên phù hợp.

Hồ Anh Hào
  • Cập nhật: Vài tháng trước
  • 5 NTD đã mở / 0 NTD đã xem
Hồ Anh Hào
  • Vị trí muốn ứng tuyển: Giám sát đại lý
  • The Saigon Tourist school of Hotels and Tourism, trình độ Cao đẳng
  • Trưởng phòng tại Bao Viet Insurance Company
  • Chuyên viên tại Standard Chartered bank
  • Kỹ năng quản lý
  • Tin học văn phòng
  • English