Tìm kiếm ứng viên

Hơn 1000 hồ sơ ứng viên

Đang xem 1 - 1 trong 1 ứng viên phù hợp.

Đoàn Thế Long
  • Cập nhật: Vài tháng trước
  • 6 NTD đã mở / 0 NTD đã xem
Đoàn Thế Long
  • Vị trí muốn ứng tuyển: Giám Đốc Kinh Doanh
  • Đại học Kinh tế quốc dân , trình độ Đại học
  • Giám đốc tại Công Ty Cổ Phần Brasler Việt Nam
  • Giám đốc tại Công Ty TNHH An Thịnh ( SANAKY )
  • Giám đốc tại Công ty TNHH TM và DV THÔNG MINH
  • Kỹ năng quản lý
  • Kỹ năng Thuyết phục
  • Quản lý nhóm