Tìm kiếm ứng viên

Hơn 1000 hồ sơ ứng viên

Đang xem 1 - 1 trong 1 ứng viên phù hợp.

Ngô Trường Giang
  • Cập nhật: Vài tháng trước
  • 7 NTD đã mở / 0 NTD đã xem
Ngô Trường Giang
  • Vị trí muốn ứng tuyển: Trưởng phòng kinh doanh
  • Viện Đại học Mở Hà Nội, trình độ Trung cấp
  • Trưởng phòng tại Công ty TNHH Thương mại và May mặc Việt Nga
  • Trưởng phòng tại Thời trang Hongvic
  • Trưởng phòng tại Trung tâm thời trang Hera DG thuộc Tông công ty Đức Giang
  • Quản lý nhóm
  • Lập kế hoạch
  • Kỹ năng quản lý