Tìm kiếm ứng viên

Hơn 1000 hồ sơ ứng viên

Đang xem 1 - 1 trong 1 ứng viên phù hợp.

Đặng Ngọc Tài
 • Cập nhật: Vài tháng trước
 • 4 NTD đã mở / 0 NTD đã xem
Đặng Ngọc Tài
 • Vị trí muốn ứng tuyển: Nhân viên Kinh doanh
 • Đại Học Bình Dương, trình độ Đại học
 • Nhân viên tại Cty Tnhh Cà Phê Nguyên Hương
 • Nhân viên tại Cty Tnhh T.M.G
 • Nhân viên tại Cty Tnhh Motor Dolin
 • Nhân viên tại Freelancer
 • Kỹ năng bán hàng
 • Kỹ năng Thuyết phục
 • Nhanh nhẹn