Tìm kiếm ứng viên

Hơn 1000 hồ sơ ứng viên

Đang xem 1 - 1 trong 1 ứng viên phù hợp.

Nguyễn Thị Thuận
  • 4 NTD đã mở / 0 NTD đã xem
Nguyễn Thị Thuận
  • Vị trí muốn ứng tuyển: Nhân viên chứng từ
  • Ho Chi Minh City University of Economics, trình độ Đại học
  • Nhân viên tại Yusen Logistics Co., Ltd
  • Nhân viên tại Access Professional Co., Ltd
  • Nhân viên tại Truong Giang Freight Management Co., Ltd
  • Tin học văn phòng

Seeking a challenging career with the progressive organization that provides an opportunity to capitalize my skills and abilities in the fields of Logistics.