Tìm kiếm ứng viên

Hơn 1000 hồ sơ ứng viên

Đang xem 1 - 1 trong 1 ứng viên phù hợp.

Trương Văn Tuynh
  • Cập nhật: Vài tháng trước
  • 10 NTD đã mở / 0 NTD đã xem
Trương Văn Tuynh

Tôi là Trương Văn Tuynh - tốt nghiệp ngành quan hệ quốc tế, trường đại học ngoại ngữ Hà Nội (HANU). Với khả năng ngoại ngữ và đam mê trong lĩnh vực thương mại điện tử, kinh doanh quốc tế. ...