Tìm kiếm ứng viên

Hơn 1000 hồ sơ ứng viên

Đang xem 1 - 1 trong 1 ứng viên phù hợp.

Nguyễn Lâm
  • Cập nhật: Vài tháng trước
  • 11 NTD đã mở / 0 NTD đã xem
Nguyễn Lâm
  • Vị trí muốn ứng tuyển: Giám đốc tài chính
  • Đai Hoc Kinh tế Tp.HCM, trình độ Đại học
  • Giám đốc tại Công ty CP TV TMDV Địa ốc Hoàng Quân
  • Giám đốc tại Ngân hàng TMCP Đông Nam Á – Chi nhánh Tp.HCM
  • Trưởng phòng tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn (SCB)
  • Kỹ năng quản lý
  • Tin học văn phòng
  • Xây dựng quy trình