Tìm kiếm ứng viên

Hơn 1000 hồ sơ ứng viên

Đang xem 1 - 1 trong 1 ứng viên phù hợp.

Phạm Hữu Tùng
  • Cập nhật: Vài tháng trước
  • 2 NTD đã mở / 0 NTD đã xem
Phạm Hữu Tùng
  • Vị trí muốn ứng tuyển: 2D game artist

Đã từng làm về game, cảm thụ màu sắc tốt, nắm bắt ý tưởng tốt, phong cách thiết kế đa dạng.