Tìm kiếm ứng viên

Hơn 1000 hồ sơ ứng viên

Đang xem 1 - 1 trong 1 ứng viên phù hợp.

Nguyễn Minh Nhựt
  • Cập nhật: Vài tháng trước
  • 4 NTD đã mở / 0 NTD đã xem
Nguyễn Minh Nhựt
  • Vị trí muốn ứng tuyển: Nhân Viên Thương Mại Điện Tử
  • University of Economics Ho Chi Minh City - UEH, trình độ Đại học
  • Nhân viên tại ONPOINT VIETNAM