Tìm kiếm ứng viên

Hơn 1000 hồ sơ ứng viên

Đang xem 1 - 1 trong 1 ứng viên phù hợp.

Võ Văn Hiền
  • Cập nhật: Vài tháng trước
  • 3 NTD đã mở / 0 NTD đã xem
Võ Văn Hiền

Dedicated B2B and B2C Sales & Marketing with 15+ years of experience across a wide range of industries including Paints & Coatings, Finishing materials, and Hospitality Furniture, Wooden & Structural House. Proven success in applying ...