Tìm kiếm ứng viên

Hơn 1000 hồ sơ ứng viên

Đang xem 1 - 1 trong 1 ứng viên phù hợp.

Mai Thanh Thủy Tiên
  • 10 NTD đã mở / 0 NTD đã xem
Mai Thanh Thủy Tiên

Graphic Designer là công việc và niềm đam mê của tôi, với mong muốn được làm việc trong môi trường năng động và sáng tạo, Quý công ty là nơi tôi muốn thể hiện khả năng cũng như kinh nghiệm tích ...