Tìm kiếm ứng viên

Hơn 1000 hồ sơ ứng viên

Đang xem 1 - 1 trong 1 ứng viên phù hợp.

Hồ Quang Thương
  • 1 NTD đã mở / 0 NTD đã xem
Hồ Quang Thương

Với hơn 15 năm kinh nghiệm làm Quản lý bán hàng ,tôi biết cách làm thế nào để quản lý,hướng dẫn và hổ trợ khách hàng,quản lý ,xây dựng và huấn luyện đội ngũ bán hàng một cách hiệu ...