Tìm kiếm ứng viên

Hơn 1000 hồ sơ ứng viên

Đang xem 1 - 1 trong 1 ứng viên phù hợp.

Nguyễn Thị Hằng
 • 3 NTD đã mở / 0 NTD đã xem
Nguyễn Thị Hằng
 • Vị trí muốn ứng tuyển: Marketing/ Truyền Thông
 • Đại học Kinh tế Quốc dân, trình độ Đại học
 • Nhân viên tại CMMB VIỆT NAM  (lĩnh vực học tiếng Đức - du học Đức)
 • Nhân viên tại DỰ ÁN HỘP HÁO HỨC
 • Team Leader tại CLEVERADS - CUNG CẤP GIẢI PHÁP DIGITAL MARKETING
 • Chuyên viên tại CÔNG TY CỔ PHẦN THẢO DƯỢC VIỆT NAM
 • Tin học văn phòng
 • Kỹ năng giao tiếp
 • Làm việc nhóm
 • Kỹ năng thuyết trình

Ngắn hạn: Lập kế hoạch và triển khai thành công 100% các dự án MKT được giao. Dài hạn: Trở thành quản lý bậc trung trong ngành Marketing trong vòng 03-05 năm tới.