Tìm kiếm ứng viên

Hơn 1000 hồ sơ ứng viên

Đang xem 1 - 1 trong 1 ứng viên phù hợp.

Đào Văn Tâm
  • 8 NTD đã mở / 1 NTD đã xem
Đào Văn Tâm

Tôi mong muốn được ứng tuyển vào vị trí Leader Team Sale, với những kinh nghiệm và kĩ năng đã có, tôi sẽ luôn cố gắng làm việc hiệu quả để có thể hướng đến sự phát triển và thành công ...