Tìm kiếm ứng viên

Hơn 1000 hồ sơ ứng viên

Đang xem 1 - 1 trong 1 ứng viên phù hợp.

Vũ Thái Phong
  • Cập nhật: Vài tháng trước
  • 15 NTD đã mở / 3 NTD đã xem
Vũ Thái Phong

Bản thân có tinh thần học hỏi, cầu tiến bộ, giao tiếp tốt, tình tình hòa đồng, vui vẻ, tiếp thu công việc nhanh, khéo léo trong xử lý công việc.