Tìm kiếm ứng viên

Hơn 1000 hồ sơ ứng viên

Đang xem 1 - 1 trong 1 ứng viên phù hợp.

Vũ Hải
  • 9 NTD đã mở / 0 NTD đã xem
Vũ Hải
  • Vị trí muốn ứng tuyển: Front End Reactjs
  • VNUHCM-University of Science, trình độ Đại học
  • Nhân viên tại Ivs company
  • UX/UI Design
  • Java
  • ReactJS

Long-term working in a dynamic and fun environment, want to learn more about design, programming skills, ...