Tìm kiếm ứng viên

Hơn 1000 hồ sơ ứng viên

Đang xem 1 - 1 trong 1 ứng viên phù hợp.

Ngô Thanh Nhã
  • 1 NTD đã mở / 0 NTD đã xem
Ngô Thanh Nhã
  • Vị trí muốn ứng tuyển: Trưởng phòng thu mua
  • Trưởng phòng tại TWIN STAR HOME
  • Trưởng phòng tại OUTLOOK INTERNATIONAL
  • Trưởng phòng tại BT INTERNATIONAL
  • Trưởng phòng tại NGHIA SON WOODEN FURNITURE