Tìm kiếm ứng viên

Hơn 1000 hồ sơ ứng viên

Đang xem 1 - 1 trong 1 ứng viên phù hợp.

Nguyễn Thế Dương
  • 2 NTD đã mở / 0 NTD đã xem
Nguyễn Thế Dương

- Mạnh về sales cá nhân và doanh nghiệp - Giao tiếp khách hàng tốt - Sử dụng thành thạo các công cụ Word, Excel, Power Point, soạn thảo văn bảo, báo cáo chi tiết, có kế hoạch công việc cụ thể - Vui ...