Tìm kiếm ứng viên

Hơn 1000 hồ sơ ứng viên

Đang xem 1 - 1 trong 1 ứng viên phù hợp.

Võ Thị Tuyết Nhung
  • 6 NTD đã mở / 0 NTD đã xem
Võ Thị Tuyết Nhung

- Mong muốn tìm kiếm công việc phù hợp, môi trường làm việc tốt - Được học hỏi và phát triển bản thân hơn, cống hiến và đồng hành cùng công ty lâu dài.