Tìm kiếm ứng viên

Hơn 1000 hồ sơ ứng viên

Đang xem 1 - 1 trong 1 ứng viên phù hợp.

Nguyễn Mai
  • Cập nhật: Vài tháng trước
  • 8 NTD đã mở / 0 NTD đã xem
Nguyễn Mai
  • Vị trí muốn ứng tuyển: Nhân viên Hành chính - nhân sự
  • Đại học Nội Vụ Hà Nội, trình độ Đại học
  • Nhân viên tại CTCP Sicily Media Việt Nam
  • Nhân viên tại Công ty cổ phần grand nutrition
  • Kỹ năng tuyển dụng
  • Kỹ năng giao tiếp

Ứng viên có kinh nghiệm trong lĩnh vực hành chính - nhân sự. Mong muốn tìm được công việc yêu thích và gắn bó với công ty