Tìm kiếm ứng viên

Hơn 1000 hồ sơ ứng viên

Đang xem 1 - 1 trong 1 ứng viên phù hợp.

Đặng Thủy Trúc
  • Cập nhật: Vài tháng trước
  • 8 NTD đã mở / 0 NTD đã xem
Đặng Thủy Trúc

Em có kinh nghiệm vận hành kinh doanh trên mạng xã hội và thương mại điện tử. Sẵn sàng tiếp nhận cái mới. Mong muốn làm việc trong môi trường có mức lương ổn định và chế độ tốt