Tìm kiếm ứng viên

Hơn 1000 hồ sơ ứng viên

Đang xem 1 - 1 trong 1 ứng viên phù hợp.

Lý Trung Hiếu
  • 1 NTD đã mở / 0 NTD đã xem
Lý Trung Hiếu
  • Vị trí muốn ứng tuyển: Hành chính văn phòng

Ứng viên có hơn 5 năm làm việc hành chính văn phòng, mong muốn tìm môi trường làm việc phù hợp, nguyện vọng gắn bó lâu dài