Tìm kiếm ứng viên

Hơn 1000 hồ sơ ứng viên

Đang xem 1 - 1 trong 1 ứng viên phù hợp.

Đặng Thuyền Vương
  • 1 NTD đã mở / 0 NTD đã xem
Đặng Thuyền Vương
  • Vị trí muốn ứng tuyển: Lead Frontend Developer

Tiếng Anh giao tiếp cơ bản