Tìm kiếm ứng viên

Hơn 1000 hồ sơ ứng viên

Đang xem 1 - 1 trong 1 ứng viên phù hợp.

Võ Bích Trâm
  • 2 NTD đã mở / 0 NTD đã xem
Võ Bích Trâm
  • Vị trí muốn ứng tuyển: Trợ Lý Kinh Doanh/ Sales admin
  • VAN LANG UNIVERSITY, trình độ Đại học
  • Nhân viên tại CÔNG TY CỔ PHẦN TM&XNK THIÊN NAM
  • Nhân viên tại CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI TIÊN TIẾN
  • Nhân viên tại CÔNG TY TNHH ĐẠI PHONG
  • Nhân viên tại CÔNG TY CỔ PHẦN THETHAOSI.NET  
  • Tin học văn phòng
  • Kỹ năng giao tiếp
  • Làm việc nhóm

- Having 4 years of experience as Sale Admin / Assistant in different industries/sectors. I'm looking for a challenging, friendly, and supportive working environment to be part of and continuously improve myself. - For long-term goals, I hope the ...