Tìm kiếm ứng viên

Hơn 1000 hồ sơ ứng viên

Đang xem 1 - 1 trong 1 ứng viên phù hợp.

Võ Ngọc Thúy Vân
  • 2 NTD đã mở / 0 NTD đã xem
Võ Ngọc Thúy Vân

I am a senior student of the Ho Chi Minh City University of Law, specializing in business Administration major and will graduate this August. In addition, I am pursuing the second degree in law at this school. With collected knowledge from the ...