Tìm kiếm ứng viên

Hơn 1000 hồ sơ ứng viên

Đang xem 1 - 1 trong 1 ứng viên phù hợp.

Trương Lê Phương Lý
  • 2 NTD đã mở / 0 NTD đã xem
Trương Lê Phương Lý

Là sinh viên ngành Ngôn ngữ Trung, tôi tự tin trang bị vừa đủ 4 kỹ năng nghe, nói, đọc, viết để có thể hoàn thành công việc được giao. Vì vậy, tôi muốn được làm việc trong môi trường chuyên ...