Tìm kiếm ứng viên

Hơn 1000 hồ sơ ứng viên

Đang xem 1 - 1 trong 1 ứng viên phù hợp.

Trịnh Thị Tú Sương
  • 1 NTD đã mở / 0 NTD đã xem
Trịnh Thị Tú Sương

Xuất phát điểm là một người chưa có chuyên môn về lĩnh vực nhân sự, tuy nhiên vì yêu thích với nghề mà tôi đã dần học hỏi và tích lũy được nhiều kiến thức trong 3 năm qua với các công ...