Tìm kiếm ứng viên

Hơn 1000 hồ sơ ứng viên

Đang xem 1 - 1 trong 1 ứng viên phù hợp.

Trần Thị Ngọc Liên
 • 2 NTD đã mở / 0 NTD đã xem
Trần Thị Ngọc Liên
 • Vị trí muốn ứng tuyển: Nhân Viên Kinh Doanh Quốc Tế
 • Trường Cao đẳng Tài chính Hải quan TP.HCM, trình độ Trung cấp
 • Trường Cao đẳng Kinh tế Đối ngoại, TP.HCM, trình độ Đại học
 • Nhân viên tại C.H. ROBINSON FREIGHT SERVICES (VIETNAM) Co.,LTD
 • Nhân viên tại GOLDEN CARGO TRANSPORT SERVICE CO., LTD
 • Nhân viên tại THE PLANET AMERICAN ENGLISH SCHOOL
 • Nhân viên tại SUN CORPORATION COMPANY
 • Kỹ năng giao tiếp
 • Tin học văn phòng
 • Làm việc nhóm
 • Làm việc độc lập

I am a person who is always eager to learn, always wants to develop myself as well as help people progress together to catch up with the new era and the new economy. I am ready for a new job and ready to learn, accumulate more knowledge to achieve ...