Tìm kiếm ứng viên

Hơn 1000 hồ sơ ứng viên

Đang xem 1 - 1 trong 1 ứng viên phù hợp.

Trần Thị Ngọc Diễm
  • 2 NTD đã mở / 0 NTD đã xem
Trần Thị Ngọc Diễm
  • Vị trí muốn ứng tuyển: Trưởng Nhóm Tuyển Dụng
  • ĐẠI HỌC KHOA HỌC XÃ HỘI & NHÂN VĂN, trình độ Đại học
  • Trưởng nhóm tại CÔNG TY TNHH NEWSTARLAND
  • Trưởng nhóm tại CÔNG TY TNHH NỘI THẤT NAM PHÚ
  • Tin học văn phòng
  • Kỹ năng giao tiếp
  • Làm việc nhóm

- Hoàn thành các Target tuyển dụng nhóm , hết mình vì công việc cũng như các chỉ tiêu công ty đưa ra.  - Xây dựng mối liên kết để tìm người tài giỏi, có năng lực để làm việc và cống hiến cho ...