Tìm kiếm ứng viên

Hơn 1000 hồ sơ ứng viên

Đang xem 1 - 1 trong 1 ứng viên phù hợp.

Trần Thị Hải
  • 3 NTD đã mở / 0 NTD đã xem
Trần Thị Hải
  • Vị trí muốn ứng tuyển: Nhân Viên Kế Toán
  • CAO ĐẲNG FPT POLYTECHNIC, trình độ Cao đẳng
  • Nhân viên tại CÔNG TY CỔ PHẦN KỀM NGHĨA
  • Nhân viên tại HỘ KINH DOANH NGUYỄN HỮU PHƯỚC THÀNH
  • Nhân viên tại CÔNG TY TNHH FIVE TECH
  • Tin học văn phòng
  • Kỹ năng giao tiếp
  • Làm việc nhóm

Mong muốn tìm kiếm công việc ổn định, môi trường làm việc tốt Được học hỏi và phát triển bản thân hơn nữa trong tương lai.