Tìm kiếm ứng viên

Hơn 1000 hồ sơ ứng viên

Đang xem 1 - 1 trong 1 ứng viên phù hợp.

Trần Thanh Tâm
 • 3 NTD đã mở / 0 NTD đã xem
Trần Thanh Tâm
 • Vị trí muốn ứng tuyển: Business - Marketing Manager
 • Cao Đẳng Văn Hóa Nghệ Thuật HCM, trình độ Cao đẳng
 • Giám đốc tại Thẩm mỹ 6 soa Madam Hong La Beaute' (MIFUKI)(
 • Giám đốc tại Công ty TNHH Quân Huế
 • Giám đốc tại Hệ Thống Thẩm Mỹ Quốc Tế KOREA
 • Giám đốc tại Công ty TNHH KAY GROUP (KAY SPA)
 • Nhân viên tại LEO BURNETT VIỆT NAM
 • Nhân viên tại Tập Đoàn FPT RETAIL
 • Tin học văn phòng
 • Kỹ năng giao tiếp
 • Giải quyết vấn đề
 • quản lý
 • Làm việc nhóm

Với 10 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực marketing, tôi mang lại cho đối tác của mình những giá trị phù hợp và thực tế nhất dựa vào mục tiêu và nội tại của doanh nghiệp theo từng thời điểm.