Tìm kiếm ứng viên

Hơn 1000 hồ sơ ứng viên

Đang xem 1 - 1 trong 1 ứng viên phù hợp.

Nguyễn Hữu Thanh Tùng
  • Cập nhật: Vài tháng trước
  • 7 NTD đã mở / 0 NTD đã xem
Nguyễn Hữu Thanh Tùng
  • Vị trí muốn ứng tuyển: Store Manager
  • Học viện Bưu Chính Viễn Thông TP HCM, trình độ Đại học
  • Trưởng phòng tại Công ty Cổ Phần Thương Mại Nguyễn Kim
  • Nhân viên tại Nutifood Việt Nam
  • Kỹ năng quản lý
  • Kỹ năng bán hàng
  • Tư duy logic

Mong muốn đem tất cả kinh nghiệm, kỷ năng, khả năng phục vụ tốt cho nhu cầu công việc chung của doanhnghiệp.