Tìm kiếm ứng viên

Hơn 1000 hồ sơ ứng viên

Đang xem 1 - 1 trong 1 ứng viên phù hợp.

Dương Tiến Dũng
  • 9 NTD đã mở / 0 NTD đã xem
Dương Tiến Dũng
  • Vị trí muốn ứng tuyển: Marketing Manager
  • THANG LONG UNIVERSITY, trình độ Đại học
  • Trưởng nhóm tại VICOPHA PHARMA COMPANY LIMITED
  • Trưởng nhóm tại TOPICA EDTECH GROUP
  • Chuyên viên tại 216 MEDICINE., JSC
  • Marketing
  • Kỹ năng quản lý công việc
  • Nhanh nhẹn

I want to be a part of the leading companies with dynamic work environments and open oppurtunities, and alsoaccumulate knowledge - experience as much as possible to get a chance to challenge myself in internationalenvironments.Besides, my ...