Tìm kiếm ứng viên

Hơn 1000 hồ sơ ứng viên

Đang xem 1 - 1 trong 1 ứng viên phù hợp.

Nguyễn Thị Thúy Hằng
  • 4 NTD đã mở / 0 NTD đã xem
Nguyễn Thị Thúy Hằng

- Mong muốn được học hỏi kinh nghiệm ở môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động - Có cơ hội phát triễn năng lực bản thân, thành công trong công việc.