Tìm kiếm ứng viên

Hơn 1000 hồ sơ ứng viên

Đang xem 1 - 1 trong 1 ứng viên phù hợp.

Lê Xuân Hoàng
  • Cập nhật: Vài tháng trước
  • 11 NTD đã mở / 0 NTD đã xem
Lê Xuân Hoàng

Tìm kiếm thử thách mới và làm việc vì sự phát triển của công ty cũng như hoàn thiện bảnthân;Gắn bó lâu dài với công ty có cơ hội thăng tiến trong công việc và phúc lợi tốt.