Tìm kiếm ứng viên

Hơn 1000 hồ sơ ứng viên

Đang xem 1 - 1 trong 1 ứng viên phù hợp.

Phạm Thị Ngọc Hương
  • Cập nhật: Vài tháng trước
  • 3 NTD đã mở / 0 NTD đã xem
Phạm Thị Ngọc Hương

I really want to work in an international and professional environment. With this work, I can use my organizationalskills to meet the need of the job. This is also an interesting job for me to develop my interpersonal skills andcustomer service ...