Tìm kiếm ứng viên

Hơn 1000 hồ sơ ứng viên

Đang xem 1 - 1 trong 1 ứng viên phù hợp.

Đỗ Đăng Khoa
  • 10 NTD đã mở / 0 NTD đã xem
Đỗ Đăng Khoa
  • Vị trí muốn ứng tuyển: Project manager
  • Đại học, trình độ Đại học
  • Trưởng phòng tại Drcom - Creative Agency
  • Trưởng nhóm tại Heriot-Watt University Edinburgh, Scotland, UK
  • Chuyên viên tại KMS Technology
  • Lập kế hoạch
  • Quản lý nhóm
  • Kỹ năng giao tiếp

Ứng viên có 3 năm kinh nghiệm mảng PM Tiếng anh tốt