Tìm kiếm ứng viên

Hơn 1000 hồ sơ ứng viên

Đang xem 1 - 1 trong 1 ứng viên phù hợp.

Nguyễn Minh Nhật
  • 22 NTD đã mở / 3 NTD đã xem
Nguyễn Minh Nhật

Tôi muốn sử dụng kinh nghiệm có được khi làm việc để cải thiện bản thân và giúp công ty phát triển