Tìm kiếm ứng viên

Hơn 1000 hồ sơ ứng viên

Đang xem 1 - 1 trong 1 ứng viên phù hợp.

Lê Trọng Lân
  • 1 NTD đã mở / 0 NTD đã xem
Lê Trọng Lân
  • Vị trí muốn ứng tuyển: Seinor Sales Egineer
  • UNIVERSITY OF SCIENCE HO CHI MINH CITY, trình độ Đại học
  • Nhân viên tại IIDA ELECTRONIC VIETNAM REPRESENTATIVE OFFICE
  • Nhân viên tại AMANO VIETNAM CO., LTD
  • Nhân viên tại AMMERAAL BELTECH VIETNAM CO., LTD
  • Teamwork
  • Sales
  • Tin học văn phòng

I have 6 years experience working as a Business Development. My main responsibilities are sell products, growth team and improve company operation, management of customers and traders. I am very happy when I devote my experiences for company.