Tìm kiếm ứng viên

Hơn 1000 hồ sơ ứng viên

Đang xem 1 - 1 trong 1 ứng viên phù hợp.

Trần Quốc Thịnh
  • Cập nhật: Vài tháng trước
  • 15 NTD đã mở / 1 NTD đã xem
Trần Quốc Thịnh

- 5 năm kinh nghiệm mảng phát triển sản phẩm, quản lý dự án và B2B Sale- khối sản xuất, ngành giày da/ may mặc và in ấn. 3,5 năm làm chuyên viên phát triển sản phẩm mẫu của nhà máy giày của NIKE, 1 ...